Terug

Aareon Nederland

Aareon is Europa’s grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven (commercieel en sociaal), outsourcing en consultancy. Aareon is vertegenwoordigd in 6 Europese landen op 27 locaties en bedient met 1.500 medewerkers meer dan 2.800 vastgoedbedrijven die samen 10 miljoen veh’s beheren. Er werken in Europa inmiddels circa 50.000 gebruikers met oplossingen van Aareon.

Producten

Aareon WMS

Goed magazijnbeheer binnen een onderneming bestaat uit meerdere aspecten, die gezamenlijk tot grote besparingen kunnen leiden voor uw onderneming. De juiste taken en verantwoordelijkheden neerleggen bij uw werknemers, accuraat werken en een op male logistieke indeling en aansturing van uw magazijn zijn randvoorwaarden. Een goed Warehouse Management Systeem (WMS) is onontbeerlijk voor een snelle en nauwkeurige afhandeling van uw logistieke transacties.

Met Aareon WMS beschikt u over een systeem dat de processen in uw magazijn optimaal ondersteunt. Het gaat zowel om uw ingaande als uitgaande goederenstroom. De eenvoudige userinterface en contextafhankelijke werking reduceren de kans op fouten tot nihil. Aareon WMS kan bovendien worden ingezet voor het afmelden van uw productie-opdrachten.

www.aareon.nl/fm/23/Aareon%20WMS.pdf

Aareon Vers AX

Organisaties in de versbranche hebben vaak te maken met krappe schema's en deadlines omdat ze werken met verse ingrediënten en moeten voldoen aan strenge regelgeving. De veranderlijke vraag van de consument maakt het noodzakelijk om snel in te kunnen spelen op trends en gewijzigde omstandigheden. Goede producten alleen zijn al lang niet meer genoeg, het gaat net zo veel om beleving en afgeleide services. Microsoft Dynamics AX is complete ERP-software van
Microsoft voor organisaties van klein tot groot. Dankzij de gebruiksvriendelijkheid (het werkt net als Microsoft office) kunnen uw medewerkers er direct mee aan de slag.

Microsoft Dynamics AX is eenvoudig en betaalbaar aan te passen aan uw organisatie, uw wensen en uw manier van zaken doen. Het is schaalbaar, wereldwijd inzetbaar en gemakkelijk te integreren met andere oplossingen en technologie. U kunt nieuwe functies of vestigingen snel toevoegen en gestroomlijnd elektronisch samenwerken met klanten en leveranciers (supply chain). Microsoft Dynamics AX biedt volledige geïntegreerde ondersteuning van al uw bedrijfsprocessen waardoor in uw organisatie een hoge mate van communicatie en efficiency kan worden bereikt.

De module Vers zorgt er bovendien voor dat u uw processen specifiek voor de versgroothandel en -productie tot in het kleinste detail kunt ondersteunen.

www.aareon.nl/fm/23/Aareon%20Vers%20AX.pdf

Aareon Webwinkel

De foodservicebranche maakt een grote verandering door. Continu in verbinding staan met klanten en leveranciers vereist robuuste, online kanalen met relevante, actuele informatie. Bovendien dienen de traditionele verbindingskanalen naadloos samen te werken met de online mogelijkheden. Informatie moet transparant zijn, over de verbindingskanalen heen kunnen worden gedeeld en situatie-afhankelijk worden aangeboden en verwerkt. De webwinkel in het Aareon-portaal ondersteunt uw klanten bij het tijdig en efficiënt plaatsen van hun bestellingen.

De webwinkel kent verschillende verschijningsvormen voor het bestelproces. Zo is er een bestelpagina die ruimte biedt voor veel informatie en foto’s die bijvoorbeeld ingezet kan worden voor bestellingen door eindconsumenten (B2C). En er is een bestelpagina voor de meer professionele gebruiker die gebruikt kan worden voor verkopen aan bedrijven (B2B).

www.aareon.nl/fm/23/Aareon%20Webwinkel.pdf

Aareon Maaltijden

Goede, gezonde voeding draagt bij aan het voorkomen van ziekte, een beter herstel en een hogere levenskwaliteit. Investeren in goede voeding lijkt dus voor de hand te liggen, maar de praktijk is weerbarstig. Voedingsbudgetten staan vaak in schril contrast met het belang dat aan eten en drinken wordt toegedicht. Voor uw klant is het daarom van groot belang dat het merendeel van de kosten van maaltijden in de kwaliteit van de maaltijd zelf zit, en niet in de service en logistiek eromheen. Met Vers en Aareon Maaltijden heeft u een geïntegreerde oplossing in handen om het gehele proces van intake tot aanlevering te ondersteunen. Het proces wordt daarmee in hoge mate gedigitaliseerd en daardoor efficiënter.

www.aareon.nl/fm/23/Aareon%20Maaltijden.pdf

Aareon Internetportaal

Een beter, gezonder en duurzaam product tegen lagere kosten; die concurrentieslag wordt op ketenniveau gewonnen. Om te voldoen aan de steeds hogere eisen die de buitenwereld aan de foodsector stelt, zullen grote én kleine spelers meer dan voorheen moeten samenwerken. Door tussen de verschillende partijen gegevens uit te wisselen en bedrijfsprocessen gecontroleerd open te stellen, wordt de keten optimaal geschakeld. Aareon biedt een internetportaal die uw positie in de keten als spin in het web verankert. Het kan ingezet worden als platform voor informatie-uitwisseling met al uw partners en klanten, maar kan ook gecontroleerd toegang geven aan uw eigen medewerkers of externe partijen tot uw eigen
processen zonder dat er een rechtstreekse verbinding is met uw ERP-systeem.

www.aareon.nl/fm/23/Aareon%20Internetportaal.pdf

Aareon OMS

Om de afspraken met uw klanten na te kunnen komen is een goed ordermanagementsysteem onmisbaar. Er is vaak sprake van verschillende verkoopkanalen en niet zelden worden die verschillende verkoopkanalen ondersteund met verschillende systemen. Deze versnippering van informatie maakt de aansturing van de leveringsprocessen ondoenlijk en vormt de oorzaak van veel problemen. Aareon heeft voor dit vraagstuk het juiste antwoord met Aareon OMS: haar ordermanagementsubsysteem, al dan niet in combinatie met Microsoft Dynamics AX. Met Aareon OMS beschikt u over een systeem dat uw verkoop-, inkoop-, productie- en voorraadprocessen optimaal ondersteunt. De eenvoudige userinterface en contextafhankelijke werking reduceren de kans op fouten tot nihil.

www.aareon.nl/fm/23/Aaeron%20OMS.pdf

Aareon Vastgoed

De suite Vastgoed biedt u vergaande integrale ondersteuning bij het proces van vastgoedwaardering en -sturing. Een proces dat onderhevig is aan veranderende wet- en regelgeving zoals herziening woningwet, Novelle minister Blok en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ645). De suite is oorspronkelijk ontwikkeld voor woningcorporaties, maar wordt ook ingezet bij gemeenten en kan gebruikt worden voor registratie van zorgvastgoed.

Vastgoed is opgebouwd uit twee modules die tezamen het proces van vastgoedwaardering, toetsing en verantwoording ondersteunen.

- Vastgoed activa: Registratie/beheer bedrijfseconomische (kostprijs) en fiscale boekwaarde (VSO2)
- Vastgoed scenarioanalyse: Toetsingskader voor beleidsvarianten en aanmaken financiële meerjarenbegroting

www.aareon.nl/Oplossingen/Financi_le_planning_en_waardering.320.html

Contact

Cornelis Houtmanstraat 36
7825 VG Emmen
0591 630111

Opgericht in 1980
FTE: 51 tot 100

Type software

 • E-Commerce Software
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Kennis & Communicatie
 • Warehouse Management (WMS)

Sectoren

 • Agri & Food
 • Overheid (decentraal)
 • Vastgoed
 • Zorg

Gevestigd in

 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Zweden