Terug

AgroVision

AgroVision levert programma’s voor management en boekhouding voor de agrarische ondernemer in binnen- en buitenland. Voor de agribusiness biedt AgroVision hoogwaardige ICT-oplossingen. De agrarische software van AgroVision is niet alleen praktisch, maar ook altijd up-to-date. AgroVision speelt in op ontwikkelingen in de agrarische sector, de gewijzigde regelgeving en de wensen en suggesties van de gebruiker.

De agrarische software van AgroVision biedt u als gebruiker een aantal extra voordelen. Bij vragen staan de helpdesk en de uitgebreide Selfservice voor u klaar. Om onze managementprogramma’s voor de agribusiness nog beter te benutten, kunt u extra trainingen volgen. Tijdens gebruikersbijeenkomsten wordt u bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen van uw AgroVision software. Uw bedrijfsresultaten kunt u via de bedrijfsvergelijking vergelijken met die van uw collega’s in de agrarische sector.

 

Producten

CowVision

Al enkele jaren is er sprake van schaalvergroting op melkveebedrijven. Dat vraagt om andere hulpmiddelen dan voorheen. Continu zicht hebben op het melkgeld en de (voer)kosten is dan ook een must. Deze veranderingen hebben geleid tot CowVision, een uitbreiding op Comru waarbij u werkt “in de cloud”, dus via internet. CowVision bestaat uit meerdere modules, waaronder:
- DierAnalyse
- VoerPortaal
- OptiVoeren
- Mobile
- VoerwinstMonitor
- Dynamisch Voeren
- Consultant

www.agrovision.nl/sectoren/melkveehouderij/

Mifas

Uw bedrijf is in beweging: u kiest voor verdere professionalisering, de bedrijfsstructuur verandert, de bank vraagt om andere financiële informatie, iemand anders gaat binnen uw bedrijf de boekhouding doen of u krijgt zelf meer tijd om “andere dingen” te doen. Kortom: uw bedrijf ontwikkelt zich.

En dit biedt kansen om een sprong te maken met uw financiële bedrijfsvoering. Vooral als u er bewust voor kiest om zaken anders aan te pakken. Professioneel, pro-actief en altijd sturend op basis van actuele informatie. Inderdaad: het is tijd om uw boekhouding zelf te doen.

AgroVision Mifas heeft een financieel en een bedrijfseconomisch programma. Deze zijn gecombineerd of apart van elkaar te gebruiken.

6000 agrariërs doen zelf de boekhouding met Mifas.

www.agrovision.nl/sectoren/financieel/

PigVision

Met PigVision heeft u een praktisch hulpmiddel in handen om snel en overal inzicht te krijgen in uw actuele bedrijfsresultaten. Alle diergegevens komen samen in een handige dashboard, in duidelijke overzichten en grafieken.

PigVision is flexibel van opzet. U bepaalt zelf de getoonde kengetallen. Geen “overbodige”informatie maar alleen cijfers en kengetallen die voor uw bedrijf belangrijk zijn. U bepaalt wat u wilt zien en uw medewerkers mogen zien. De vele analysemogelijkheden ondersteunen u in managementbeslissingen voor een beter resultaat.

www.agrovision.nl/sectoren/varkenshouderij/pigvision/

Pigmanager

Pigmanager is een managementprogramma voor de varkenshouderij. Met Pigmanager legt u gegevens snel en eenvoudig vast. Pigmanager is praktische en gebruiksvriendelijke agrarische software. U kunt er meteen mee aan de slag, ook zonder computerervaring. Met Pigmanager heeft u snel de juiste overzichten beschikbaar en kunt u direct bijsturen als dat nodig is. Op ieder moment beschikt u over actuele en praktische overzichten, zoals attentielijsten, zeugenkaarten en de maandelijkse bedrijfsresultaten. Deze overzichten zijn stuk voor stuk een prima ruggensteun voor uw dagelijkse werkzaamheden.

www.agrovision.nl/sectoren/varkenshouderij/pigmanager/

FARM

FARM is een praktisch en gebruiksvriendelijk programma voor de varkenshouderij. U kunt er meteen mee aan de slag, ook zonder computerervaring. Met FARM heeft u snel de juiste overzichten beschikbaar en kunt u direct bijsturen als dat nodig is.

FARM biedt een totaalprogramma voor zeugen en vleesvarkens en is daarom ook perfect bruikbaar voor gesloten bedrijven. Bij een gesloten bedrijf kunt u bij het opleggen volstaan met één keer gegevens invoeren; gemakkelijk en tijdsbesparend.

www.agrovision.nl/sectoren/varkenshouderij/farm/

MultiSiteReporting (MSR)

Heeft u meerdere varkensbedrijven? Houdt u varkens op meerdere locaties? Met PigVision Multisite Reporting ziet u in één scherm hoe u ervoor staat. Zo communiceert u helder met uw medewerkers en adviseurs om uw doelstellingen te bereiken. Technische informatie van al uw locaties op een rij. Op het dashboard met streefwaardes en alerts ziet u vroegtijdig waar de sterke en zwakke punten zitten. U kunt online uw bedrijven en locaties met elkaar vergelijken en de resultaten van uw totale bedrijf of een detail (dekmanagement, kraamstalmanagement etc) eenvoudig in beeld brengen. U maakt niet alleen eenvoudig rapportages over uw bedrijven, maar ook over geselecteerde groepen zeugen en cyclusresultaten.

www.agrovision.nl/sectoren/varkenshouderij/multisite_reporting_msr/

Slachtanalyse

Met Slachtanalyse hebben varkenshouders via internet inzicht in hun slachtgegevens. Varkenshouders kunnen online hun actuele technische en economische gegevens inzien. In één oogopslag toont het nieuwe slachtanalyse programma de slachtbevindingen gecombineerd met de technische resultaten van het varkensbedrijf. Bovendien biedt het programma inzicht in de relatie tussen uitbetaling en de slachtbevindingen. Het programma levert de varkenshouder trend- en correlatierapporten en daarmee inzicht in de verbeterpunten in zijn afleverstrategie. De relatie tussen slachtgegevens en de korting of toeslag op de uitbetaling wordt getoond. Met dit gegeven kan de varkenshouder direct aan de slag om te werken aan een hogere opbrengstprijs en marge. Binnen het programma is het mogelijk gegevens te selecteren op basis van gewicht, spek/spier, magervlees percentage, prijs en andere details.

www.agrovision.nl/sectoren/varkenshouderij/slachtanalyse/

LegManager

LegManager is een managementprogramma voor legpluimveehouders via internet. Het programma biedt pluimveehouders technisch- en financieel inzicht in het resultaat van zowel lopende- als afgesloten koppels. Bovendien kan de pluimveehouder zijn resultaten vergelijken met vergelijkbare koppels van collega’s. Bijna 400 pluimveehouders en meerdere bedrijven uit de agribusiness maken gebruik van LegManager.

www.agrovision.nl/sectoren/pluimveehouderij/

LegMonitor

Met LegMonitor heeft u de mogelijkheid uw pluimveegegevens beschikbaar te stellen aan organisaties zoals voerleveranciers. Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen alleen technische of zowel technische als ook financiële gegevens. Vanuit LegManager Centrale Verwerking kunt u ook de gegevens van koppels beschikbaar stellen voor LegMonitor.

www.agrovision.nl/sectoren/pluimveehouderij/legmonitor/

Legmonitor Broed

Met LegMonitor broed krijgt u de gelegenheid uw pluimveegegevens in LegManager beschikbaar te stellen aan andere organisaties zoals een broederij en/of hennenleverancier. Bij LegMonitor-Broed zijn de financiële gegevens van de koppels niet beschikbaar, maar gaat het om het beschikbaar stellen van koppelgegevens en technische gegevens.

De broederij of hennenleverancier krijgt alle klanten die toestemming hebben gegeven op naam beschikbaar en kan de koppels van deze klanten inzien. De gegevens zijn zowel op koppelniveau als levensweekniveau beschikbaar.

www.agrovision.nl/sectoren/pluimveehouderij/legmonitor_broed/

LegSpiegel

AgroVision biedt met LegSpiegel een geautomatiseerde oplossing voor het berekenen van kengetallen en bevat één standaard rapport. Hierop staan zowel de technische- als de financiële kengetallen. In dit rapport wordt de landelijke referentie weergegeven en de 25% beste koppels. U kunt zelf de referenties instellen.

www.agrovision.nl/sectoren/pluimveehouderij/legspiegel/

LegConsultant

LegConsultant geeft toegang tot de koppels van de legpluimveehouders die hiervoor toestemming in LegManager hebben gegeven. In LegConsultant zijn de legpluimveehouders van de organisatie op naam beschikbaar. De legpluimveehouder kan aangeven dat de gebruiker van LegConsultant lees- en/of schrijfrechten heeft. LegConsultant bevat geen referentie- en benchmark-mogelijkheden.

www.agrovision.nl/sectoren/pluimveehouderij/legconsultant/

Bolwerk

Bolwerk verzorgt de complete administratieve verwerking van uw bloembollentransacties. Het vervaardigt voor u de belangrijkste handelsdocumenten. Bolwerk geeft u inzicht in uw transacties en houdt uw voorraden op partijniveau bij. Duidelijke overzichten geven een helder beeld van uw bedrijf. Bolwerk is modulair opgebouwd. U gebruikt dus alleen die onderdelen die voor uw bedrijf van belang zijn, met altijd de mogelijkheid om het pakket aan te passen aan uw wensen.

www.agrovision.nl/sectoren/teelt/bolwerk/

Contact

Keulenstraat 15
7418 ET Deventer
0570 664111

Opgericht in 1985
FTE: 101 tot 500

Type software

  • Accounting & Finance
  • Analytics & Business Intelligence (BI)
  • Enterprise Asset Management (EAM)
  • Planning

Sector

  • Agri & Food

Gevestigd in

  • België
  • Denemarken
  • Nederland