Terug

DEVENTit

DEVENTit is een onafhankelijk en innovatief softwarehuis. Wij zijn gespecialiseerd in markt- en klantspecifieke oplossingen op het gebied van collectiebeheer en portaalbouw voor de erfgoedsector. Binnen deze activiteiten leveren wij standaardproducten, bouwstenen en maatwerkoplossingen. Ook voor uw specifieke probleem of standaardproduct kunt u ons inschakelen om een geschikte softwareoplossing te realiseren.

Producten

Atlantis

In een Atlantis beeldbank kunt u beeldmateriaal in de breedst mogelijke zin opnemen, ontsluiten en publiceren. Voorbeelden hiervan zijn foto’s, dia’s, negatieven, tekeningen, prenten, briefkaarten, affiches, landkaarten, geluidsmateriaal, bewegend beeld, tekstdocumenten, rekenbladen, etc. Kortom, al het beschikbare materiaal wordt ondergebracht, ontsloten en gepubliceerd. Ontsluiting is mogelijk via een formele beschrijvingsstructuur zoals de GABOS elementenlijst of Dublin Core. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van eigen of afgeleide beschrijvingsstructuren.

Dit is een oplossing die de werkzaamheden rond archiefmateriaal integraal ondersteunt: vanaf acquisitie en het ordenen tot de opslag in het depot en het afhandelen van aanvragen voor inzage door het publiek, uitleen en bruikleen. Via zoekingangen en hiërarchische navigatiesystemen wordt de informatie gestructureerd en in samenhang aangeboden. Er kan gewerkt worden met de internationale standaarden ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF en/of afgeleide beschrijvingsvormen en –niveaus.

Akten en registers komen in vele vormen voor zoals: registers en akten burgerlijke stand, bevolkingsregisters, kadaster, bouw- en hinderwetvergunningen. Voor de professionele of amateur genealoog herbergen deze bronnen een schat aan informatie. Deze bronnen worden op register- en akteniveau beschreven en beschikbaar gesteld. Voor de verschillende soorten van akten en registers kunt u eigen velden voor beschrijving definiëren en daarmee deze module zeer veelzijdig inzetten.

Voor kranten, tijdschriften, brieven en andere gedrukte bronnen is het mogelijk om de teksten via OCR te herkennen, te indexeren en te doorzoeken. Met geavanceerde zoekmethoden komt de gewenste informatie boven tafel. Gevonden zoektermen worden gemarkeerd op de afbeeldingen van de pagina’s en in een voor internet geoptimaliseerde presentatie aangeboden.

De gedigitaliseerde documenten rond het verloop van de vergunningsaanvragen, de bouwtechnische tekeningen en relevante metadata worden samengebracht binnen de module Bouwdossiers. Hiermee wordt deze doorzoekbaar, raadpleegbaar en reproduceerbaar voor en door het brede publiek. Gemeenten kunnen voor publicatie eventueel aansluiten bij het portal MijnAdres (www.mijnadres.org), waarmee de bouwdossiers beschikbaar worden gesteld binnen een landelijk platform.

De module “Virtuele Studiezaal” levert een unieke functionaliteit: het via internet raadplegen van microfiches en -films zoals dat ook op de studiezaal wordt gedaan via de leesstations. Vanuit de microfiches en -films van registers kan een belangstellende direct naar het juiste microfiche van de bron navigeren. Dit geeft een makkelijkere manier van raadpleging dan met de traditionele leesstations. Het digitaliseren van microfiches en -films is daarnaast veel goedkoper dan het digitaliseren van het originele bronmateriaal. De investering is dus snel terugverdiend.

Bij het verzamelen en beschikbaar stellen van interessante artikelen uit kranten en tijdschriften over bijvoorbeeld de historie van gebouwen, straten, gebeurtenissen, personen, regio of provincie is de module “Kranten en Tijdschriften” een goed hulpmiddel. Artikelen worden efficiënt beschreven en op de studiezaal of via internet aangeboden.

Met de ondersteuning van de Spectrum beschrijvingsstandaard wordt een professioneel collectiebeheersysteem geleverd voor museale collecties. Deze kan daarnaast verder worden uitgebouwd met koppelingen naar theasuri (bv. Getty AAT, Getty GEONAMES en erfgoed thesaurus van het RCE).

Voor minder eisende omgevingen kan ook gebruik gemaakt worden van registratie via de Basis Registratie Kaart (BRK) en de Historische Voorwerpen Kaart (HVK).

Met BioXL heeft Atlantis een breed toepasbare module voor natuurhistorische collecties. Deze is ontwikkeld in samenwerking met Naturalis en vormt het Centrale Registratie Systeem (CRS) van Naturalis voor alle natuurhistorische objecten van deze top 10-collectie wereldwijd.

www.deventit.nl/atlantis-info/

CIBIS

CIBIS (Crematie Informatie en Begrafenis Informatie Systeem) is een pakket voor de geautomatiseerde ondersteuning van de administratie van crematoria, begraafplaatsen en uitvaartcentra. CIBIS is modulair van opzet, zodat een licentie naar behoefte samengesteld kan worden.

Een Oracle Database Management Systeem vormt het hart van het informatiesysteem. Hiermee heeft CIBIS een solide architectuur die tevens geschikt is voor eventuele koppeling met Intra- en Internet. Tevens waarborgt deze database dat alle informatie benaderbaar is via programmatuur van derden zoals tekstverwerkers, rekenbladen en rapportgeneratoren.

Voor de samenstelling van de licentie kan gekozen worden uit de basismodules Begraafplaats en Crematorium. Deze kunnen worden aangevuld met diverse modules en koppelingen naar externe automatiseringspakketten. De functies voor crematorium en begraafplaats zijn geënt op een gemeenschappelijke basis. Deze bevat naast functies zoals planning, verkoop, verhuur, facturering, aanschrijving, etc. tevens een locatiesysteem van waaruit geïntegreerd graf- en plaatsbeheer mogelijk is. Hiernaast is het mogelijk de basismodulen te combineren, waardoor zowel de administratie voor een crematorium als die voor een begraafplaats geïntegreerd uitgevoerd kunnen worden. Tenslotte is het mogelijk met één centrale database meerdere vestigingen te beheren.

www.deventit.nl/

Contact

Energieweg 11a
3751 LT Bunschoten
033 2992277

Opgericht in 1998
FTE: 11 tot 20

Type software

  • Content Management (CMS)
  • Kennis & Communicatie

Sector

  • Overheid (decentraal)

Gevestigd in

  • Nederland