Terug

Educator

De drijfveren van onze business zijn gebaseerd op een droom. De droom om ieder individu de kans te geven zich op zijn manier te ontwikkelen. Daarbij weten we dat ieder mens verschillend is en zich anders ontwikkelt. Dat vraagt om goed georganiseerd onderwijs (de basis op orde), een persoonlijke benadering / leeraanbod voor elke medewerker, student of leerling en goede en efficiënte begeleiding vanuit de onderwijsinstelling of organisatie.

We geloven dat het onderwijs aan de vooravond staat van een ‘paradigma shift’ van een ‘one-size-fits-all’ model naar een digitaal, adaptief en gepersonaliseerd leermodel.

 

Producten

Educator (Volg- en Leerplatform)

Leg studievoortgang van studenten vast. Op de manier zoals past bij uw onderwijs: formatieve en/of summatieve resultaten met behulp van woord-oordelen of cijfers of aan de hand van competenties of werkprocessen (uit het beroepsbeeld of kwalificatiedossier). Eenvoudig inzichtelijk voor student, begeleider en andere betrokkenen. Eenduidige informatie voor iedereen.

Effectieve en efficiënte begeleiding van het leerproces is cruciaal. Met Educator hebben onderwijsprofessionals – eerste lijn of tweede lijn – in een handomdraai een integraal en actueel studentbeeld. Dit stelt hen in staat om studenten op basis van eenduidige informatie te begeleiden en te sturen op studierendement of om uitval te voorkomen.

Educator biedt elke student een portfolio. Dat geeft de student de mogelijk-heid feedback te vragen op verslagen en werkstukken, of bewijsmaterialen in te leveren voor onderwijsactiviteiten. Bouw samen met de student, voor de student, beoordelaar of begeleider aan een dossier met werk-documenten, reflecties en/of ingeleverde bewijsstukken gerelateerd aan de onderwijs-activiteiten. Volledig geïntegreerd met online cloudoplossingen zoals Google drive, Skydrive, Facebook, Gmail en Dropbox.

Educator is volledig aanpasbaar aan uw onderwijsconcept ten aanzien van uw onderwijsmodel, onderwijskundige keuzes, terminologie en processen. Dit helpt u uw onderwijskundige visie en gerelateerde processen eenvoudig en succesvol te implementeren.

Educator is een cloudoplossing, ontwikkeld op basis van moderne en bewezen open source technologie. Educator werkt met alle moderne browsers volledig responsive en koppelt met behulp van moderne technieken.

Educator voelt zich goed thuis in een breder applicatielandschap en werkt uitstekend samen met andere applicaties zoals kernregistratiesystemen, inschrijfapplicaties CATS, Osiris, EduArte en SAP. Bovendien kent Educator een groot aantal standaardkoppelingen met andere applicaties die worden gebruikt in het onderwijs zoals Edurep, E-phorus, SBB (kwalificatiedossiers), TOA, N@tschool, Blackboard en Sharepoint. Educator integreert bovendien naadloos binnen uw applicatielandschap dankzij gebruik van het standaard protocol SAML2 en koppelingen met o.a. Entree, ADFS en SURFconext.

www.educator.eu/volgleerplatform/

Leermeter

Breng de groei in bekwaamheids- en competentieontwikkeling van de student in beeld met de Leermeter. Reflecteer als student en coach aan de hand van de MBO kwalificatiedossiers.

Met de Leermeter is de student eigenaar van zijn studieloopbaan. Student en coach bespreken de groei tijdens studieloopbaangesprekken gedurende zijn studieloopbaan.

De Leermeter is een online instrument. Het werkt in alle moderne browsers en op alle devices.

De Leermeter is eenvoudig te integreren met uw applicatielandschap, door standaard koppelingen met onder andere Eduarte. Technieken zorgen ervoor dat studenten en coaches niet opnieuw hoeven in te loggen. Met technieken zoals SAML of SurfConext.

De leermeter is in nauwe samenwerking met Landstede MBO ontwikkeld. De MBO kwalificatiedossiers zijn standaard beschikbaar en worden frequent opgezet.

www.educator.eu/leermeter/

Herontwerptool

De Herontwerptool is een online instrument dat ontwikkelteams in staat stelt uitstekende en goed samenhangende opleidingsprogramma’s te ontwerpen, snel opleidingsprogramma’s te analyseren en deze te delen en te publiceren. De Herontwerptool is ontwikkeld voor het middelbaar beroepsonderwijs.

www.educator.eu/herontwerptool/

Onderwijscatalogus

Met de Onderwijscatalogus legt u met gemak uw onderwijsproducten vast en presenteert u deze aan studenten en betrokkenen binnen en buiten uw organisatie.

De Onderwijscatalogus is volledig in te richten naar uw onderwijsmodel, uw woordgebruik en uw metadatering.

Ook uw examenplan, examen-activiteiten en examenproducten legt u in de Onderwijscatalogus vast. Volledig conform de procesarchitectuur examinering 2.0.

De Kwalificatiedossiers (SBB) worden geautomatiseerd ingelezen in de Onderwijscatalogus en koppelt u vervolgens eenvoudig aan uw onderwijs- en examenactiviteiten.

Met meer dan 10 jaar implementatie-ervaring van de Onderwijscatalogus in het MBO, HBO en WO garandeert Educator een vliegende start.

De onderwijscatalogus heeft zich bewezen in de praktijk. Het wordt door vele onderwijsprofessionals dagelijks gebruikt.

www.educator.eu/onderwijscatalogus/

Kindkans

Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen hebben een oplossing nodig om de ondersteuning in de regio vorm te geven. Hiervoor is voor Passend Onderwijs een applicatie ontwikkeld; Kindkans. Kindkans faciliteert voor het primair- en voortgezet onderwijs het verdelen van middelen, het toewijzen van arrangementen, het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen of het gezamenlijk vergaderen met onderwijs, gemeente en zorg.

www.educator.eu/kindkans/

Contact

Vanenburgerallee 3
3882 RH Putten
0341 745900

Opgericht in 2005
FTE: 11 tot 20

Type software

  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Document Management
  • Kennis & Communicatie

Sector

  • Onderwijs

Gevestigd in

  • Nederland