Terug

Emergo Systems (TSS)

Emergo Systems is een organisatie die op het gebied van Werk en Inkomen organisaties adviseert over het automatiseren van cliëntprocessen.

COMPAS, onze bedrijfsbrede softwareoplossing voor mensontwikkeling, is de spil binnen onze dienstverlening.

Wij onderhouden sinds 1987 duurzame relaties met onze klanten.Dat wij marktleider zijn binnen de Sociale Werkvoorziening is daardoor misschien niet zo verrassend. Verder bieden wij oplossingen voor tal van cliëntgerichte organisaties, waaronder met name re-integratiebedrijven, sociale werkvoorzieningsbedrijven en gemeenten.Teneinde het rendement van onze producten en diensten voor onze klanten te optimaliseren, werken wij samen met diverse instanties en (lokale) overheden.

Producten

COMPAS Online

COMPAS Online bevat Relatiebeheer (CRM), Personeelsinformatie (HRM), een volwaardig Cliëntvolgsysteem (CVS) en de wettelijke subsidie verantwoordingen, dit alles geïntegreerd met elkaar.

U kunt gebruik maken van uitgebreide detachering- en plaatsingsfunctionaliteit, rekening houdend met contracten, planning, loonkostensubsidie, wettelijke subsidie verantwoordingen, urenverwerking en de facturatie van de plaatsing.

Waarom COMPAS Online?
- Standaardpakket voor Participatie- en SW-bedrijven
- Makkelijk uit te breiden met COMPASCloud, het nieuwe Cloudportaal van Emergo Systems
- Standaard Branchespecifieke functionaliteit
- Grote gebruikersgroep 71% van de Werk- en SW-bedrijven
- Ondersteunt uitvoer van de Participatiewet t.b.v. Werkbedrijven
- Flexibiliteit door te koppelen met andere software
- Ervaring en betrouwbaarheid sinds 1987
- Toegankelijk met korte lijnen
- Doelgroep onafhankelijk inzetbaar
- 24/7 bereikbaar vanuit de Cloud
- Altijd actuele COMPAS software

Belangrijk onderdeel van COMPAS Online is de Rapportmodule, daarmee kan maatwerkrapportage worden gemaakt om -
opdrachten en financiën te verantwoorden. Naast maatwerkrapportage staan een aantal standaard wettelijke verantwoordingsrapportages te beschikking, waaronder rapportages voor de Participatiewet, WSW Statistieken, SiSa, SRG Statistiek, Arbo WSW Statistiek, Blik op Werk en meer. Naast de Rapportmodule bestaan er ook mogelijkheden om COMPAS i.c.m. Qlik of andere BI-Tools te gebruiken.

COMPAS kan eenvoudig worden uitgebreid met COMPASCloud, het Cloudportaal van Emergo Systems waarmee decentrale processen kunnen worden afgehandeld zoals Verlof, Uurverwerking, het Werkgeversportaal en Workflow. COMPASCloud Verlof is de eerst beschikbare module van COMPASCloud, de rest van de functionaliteit volgt gedurende 2016 en 2017.

Emergo Systems werkt samen met andere gerenommeerde partijen om te komen tot de best mogelijke oplossing voor iedere gebruiker. Daarvoor zijn een groot aantal standaardinterfaces (koppelingen) beschikbaar. Deze mogelijkheden stellen u in staat om op deelgebieden te kiezen voor andere oplossingen i.v.m. kwaliteit, uitbesteding of prijs. Daarnaast stellen deze interfaces u in staat om te communiceren met bijvoorbeeld Gemeenten, Arbodiensten of de GBA.

COMPAS Online werkt op Microsoft SQL Server en wordt standaard vanuit de Cloud geleverd. Op verzoek en voor bestaande gebruikers leveren we COMPAS nog On Premise (eigen installatie) uit.

emergo-systems.nl/producten/compasonline/

COMPASCloud Verlof

Met COMPASCloud Verlof ziet de medewerker in één oogopslag hoeveel verlof nog kan worden opgenomen. Daarnaast kan direct een verlofaanvraag worden ingediend. Voor leidinggevenden is er een beheeromgeving beschikbaar, waarmee verlofaanvragen kunnen worden goedgekeurd en het totale overzicht bewaard blijft.

COMPASCloud is workflow gestuurd, waarbij alle notificaties worden gemaild naar alle betrokkenen. COMPASCloud maakt gebruik van een modern ontwikkelplatform, zodat het toepasbaar is voor PC, tablet en smartphone.

COMPASCloud gebruikt uw eigen gegevens en is binnen twee dagen geïmplementeerd binnen uw organisatie.

emergo-systems.nl/producten/compascloud/

Contact

Oosteinde 23
3842 DR Harderwijk
0341 429955

Opgericht in 1987
FTE: 6 tot 10

Type software

  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Human Resource Management (HRM)

Sector

  • Overheid (decentraal)

Gevestigd in

  • Nederland