Terug

PinkRoccade Local Government (TSS)

PinkRoccade Local Government is al decennia diepgeworteld in de ICT-markt voor de lokale overheid. Deze ervaring stelt zij in dienst van haar opdrachtgevers in het publieke domein, en het toenemende aantal uitdagingen waarvoor zij staan.

Met 350 toegewijde medewerkers in marktgerichte domeinen werkt PinkRoccade aan de oplossingen van vandaag en morgen. Als co-creator van publieke dienstverlening ondersteunt zij haar opdrachtgevers om met innovatieve oplossingen maatschappelijke taken zo effectief en kostenefficiënt mogelijk uit te voeren. Bij het ontwerpen van deze oplossingen wordt constant gezocht naar nieuwe mogelijkheden om klanten te ontzorgen, o.a. door het leveren van software via cloud of door het volledig inbesteden van uitvoeringstaken.

Toegewijd, ondernemend en vooruitstrevend. Zo voegt PinkRoccade Local Government waarde toe en veranderen we voorgoed de publieke dienstverlening.

Producten

iBurgerzaken

Met de nieuwe iBurgerzaken apps van PinkRoccade Local Government wordt tegemoet gekomen aan de volgende eisen; digitale dienstverlening, 24x7, vanaf elk gewenst apparaat en elke locatie. Meer dan 100 gemeenten [red. juli 2016] kiezen al voor selfservice voor en door burgers en bedrijven.

Meerdere burgerzaken apps zijn beschikbaar, waaronder iGeboorte, iHuwelijk, iOverlijden, iVerblijf & Adres, iBegraafplaats, en iReisdocumenten.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl/onze-expertise/publiekszaken/

CiVision Samenlevingszaken

In de toekomst wil de burger steeds meer meebeslissen. Bijvoorbeeld over zijn behandelplan of over zijn re-integratietraject. Hoe ga je daarmee om? Wij helpen je graag! Met backofficesysteem CiVision Samenlevingszaken. Daarmee krijg je een totaalbeeld van de burger. Met CiVision Samenlevingszaken beheer je alle belangrijke gegevens op 1 plek. Zo houd je zelf de regie!

CiVision Samenlevingszaken is ons backofficesysteem. Hiermee automatiseer je je processen en beheer je alle gegevens van de burger in 1 overzichtelijk dossier. Je kunt CiVision Samenlevingszaken uitbreiden met verschillende modules, zoals Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen, Schuldhulpverlening, Jeugd en Onderwijs.

CiVision Samenlevingszaken neemt je een hoop taken uit handen. Denk hierbij aan administratieve handelingen, zoals betaling van zorgverleners. Maar ook aan het verzamelen en beheren van gegevens. Hierdoor kun je efficiënt werken. En je houdt tijd over voor de burger die net wat extra aandacht verdient.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl/onze-expertise/samenlevingszaken/civision-samenlevingszaken/

iSamenleving

Gegevens die op allerlei plekken staan. Consulenten die genoteerde gegevens over moeten typen in hun computer. Burgers die continu vragen stellen over hun dossier. Dit is verleden tijd met onze software iSamenleving. Hiermee pak jij de regie! Handig, want als gemeente krijg je steeds meer taken in verschillende beleidsvelden. Met iSamenleving heb je altijd een actueel en volledig beeld van de klantsituatie. Zo kun je direct de juiste acties nemen.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl/onze-expertise/samenlevingszaken/isamenleving/

iObjecten

Het kost je heel wat tijd, die objectwijzigingen. Je voert een BAG-mutatie door en moet deze wijziging ook nog doorvoeren in de WOZ-applicatie. Dat zijn 2 registraties voor 1 wijziging. 2 keer zoveel kans op een fout. Kan dat niet makkelijker? Wij denken van wel! Met ons portaal iObjecten. Daarmee beheer je alle objectregistraties overzichtelijk in 1 systeem.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl/onze-expertise/ruimte-omgeving/iobjecten/

CiVision Belastingen & Kadaster

Hoe regel jij de belastingen van je gemeente of waterschap in de toekomst? Als je steeds minder krijgt van het rijk, en de belasting zelf int bij de burger? Wij helpen je graag! Met advies en software. Daarmee heb je altijd inzicht in de meest actuele gegevens. Hierdoor bepaal je snel wat de juiste belastingtarieven zijn. En je houdt tijd over voor wat er het meest toe doet: het voorlichten van de burger.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl/onze-expertise/ruimte-omgeving/civision-belastingen-kadaster/

Makelaarsuite

PinkRoccade Informatievoorziening biedt overheidsorganisaties een suite van gegevenslogistiek oplossingen, Makelaarsuite. Makelaarsuite biedt datadistributie functionaliteit, een integraal gegevens- en zakenmagazijn, een servicebus met Digikoppeling functionaliteit en een integraal informatievoorziening platform waarmee zowel geografisch als administratief informatie kan worden geraadpleegd. Makelaarsuite is modulair opgebouwd, waardoor overheidsorganisaties enkel de door hen gewenste modules hoeven te activeren. Makelaarsuite bevat ruim 100 koppelvlakken die out-of-the-box beschikbaar zijn en reeds bewezen geïmplementeerd zijn in samenwerking met ongeveer 90 verschillende leveranciers. Met de inzet van Makelaarsuite kan de gemeente het applicatielandschap volledig naar wens inrichten, zonder tegen beperkingen op het gebied van techniek, beveiliging en gegevensdistributie aan te lopen en wel te profiteren van zekerheid in de ketens.

www.pinkroccadelocalgovernment.nl/onze-expertise/informatievoorziening/

Contact

Meerendonkweg 35
5216 TZ Den Bosch
088 1101500

Opgericht in 1980
FTE: 101 tot 500

Type software

  • Accounting & Finance
  • Analytics & Business Intelligence (BI)
  • Document Management
  • Kennis & Communicatie
  • Procurement

Sector

  • Overheid (decentraal)

Gevestigd in

  • Nederland