Terug

ProActive Software (Visma)

ProActive ontwikkelt oplossingen die organisaties grip geeft op hun uitgaven. Dit doen wij door middel van onze in eigen huis ontwikkelde software.

Wij werken met een divers team van jonge professionals. Onze grote gemeenschappelijke deler is de motivatie om met innovatieve oplossingen en servicegericht handelen een langdurige relatie met onze klanten te realiseren.

Deze werkwijze heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een sterke maar stabiele groei in zowel klanten als medewerkers. Inmiddels werken ruim 300 organisaties met meer dan 65.000 actieve gebruikers naar volle tevredenheid met onze software.

Producten

ProActive Purchase to Pay

Met de Purchase to Pay oplossing van ProActive optimaliseert u alle handelingen die betrekking hebben op het bestellen van producten of diensten. Bovendien koppelt ProActive iedere factuur automatisch met de geleverde bestelling. Dit leidt tot een efficiënt totaalproces, grip op de uitgaven, inzicht in de verplichtingen en een goede controle of de gefactureerde dienst ook daadwerkelijk geleverd is.

Optimale controle over uw purchase to pay proces:
- Controle op bestelauthorisaties en budgetten
- Bestellen binnen de bestaande leverancierscontracten
- Voorkomt het aangaan van ongeoorloofde verplichtingen
- Inkoopfacturen automatisch koppelen met inkooporder en levering
- 3-Wegs match mogelijk
- Ondersteunt zowel tactische als operationele inkoop

Zo werkt het:
ProActive is volledig modulair opgebouwd. Dat betekent dat u alleen hoeft te gebruiken wat u nodig heeft. De modules zijn uiteraard wel volledig met elkaar geïntegreerd en zorgen ervoor dat alle processen – van inkoop tot betaling – naadloos op elkaar aansluiten. Dat garandeert een optimale samenwerking tussen alle betrokken afdelingen. Bovendien verschaffen de modules gecombineerd een continue informatiestroom zodat u zelf de regie heeft en indien nodig snel corrigerend op kunt treden.

www.proactive.nl/purchase-to-pay/

ProActive Decentrale Gelden

De oplossing Decentrale Gelden zorgt ervoor dat u op centrale wijze grip houdt op alle kas- en bankgelden die binnen uw organisatie in omloop zijn. Alle gelden worden op locatie geregistreerd en verantwoord, waarop deze vervolgens centraal benaderbaar zijn voor verdere verwerking. Zo heeft u altijd inzicht in de actuele financiële situatie.

Centraal inzicht en grip:
- Decentrale registratie, centrale verwerking
- Verantwoording van alle kosten
- Inzicht in de actuele financiële situatie
- Volledig sluitende boekhoudkundige registratie
- Direct inlezen in het financiële pakket

Volledig modulair opgebouwd:
ProActive is volledig modulair opgebouwd. Dat betekent dat u alleen hoeft te gebruiken wat u nodig heeft. De modules zijn uiteraard wel volledig met elkaar geïntegreerd en worden samengebracht in een overzichtelijk dashboard. Bovendien verschaffen de geïntegreerde modules een continue informatiestroom waarmee u op ieder gewenst moment de stand van zaken kunt blijven volgen en indien nodig snel corrigerend op kunt treden.

www.proactive.nl/decentrale-gelden/

ProActive Declareren

Met ProActive Declareren wordt niet alleen het declareren voor uw medewerkers gemakkelijker, maar ook het beoordelen van een declaratie door leidinggevenden. Bovendien krijgt u door de digitalisering van declaraties en de verwerking daarvan inzicht in het declaratiegedrag van de gehele organisatie.

Digitaal indienen van onkostendeclaraties:
- Declaratiegedrag van medewerkers onder controle
- Direct inlezen in het salaris- of financieel pakket
- Reisafstanden en reiskosten berekenen
- Geautomatiseerd opbouwen van een digitaal archief
- Ideaal voor vrijwilligers/externen

www.proactive.nl/declareren/

Contact

Richard Holkade 9
2033 PZ Haarlem
023 5422299

Opgericht in 1999
FTE: 51 tot 100

Type software

  • Accounting & Finance
  • Procurement

Sector

  • Niet-sectorspecifiek

Gevestigd in

  • Nederland