Terug

Procura

Procura ontwikkelt software voor de gemeentelijke overheid en begeleidt zijn opdrachtgevers bij de bouw van eigen software op basis van open source en open standaarden.

 

Producten

PROBEV

Voor gemeenten die niet direct die link leggen: PROCURA levert al vanaf de start een GBA-applicatie aan gemeenten. Het was die GBA-applicatie die de toenmalige gemeente Wehl in staat stelde om als eerste gemeente aan te sluiten op het GBA-netwerk.

Sinds enkele jaren zijn wij bezig om - parallel aan de ontwikkelingen rond de modernisering GBA (mGBA) - een nieuwe toepassing te ontwikkelen. Belangrijke uitgangspunten daarin zijn:
• zaakgericht werken
• gebruik van services (diensten)
•gebruikersvriendelijkheid en gebruikersondersteuning

Dit heeft inmiddels geresulteerd in een geheel aan modules die (nu nog in het huidige stelsel) heel dichtbij komen bij wat wordt nagestreefd met de modules in het mGBA-stelsel.

www.procura.nl/

PROLEP

Tijd en tijdgeest zouden ernstig met elkaar in conflict zijn, als onze jongeren, voor wie computer, gsm en zak-japanner net zo gewoon zijn als potlood en papier voor de oudere generaties, niet in een geheel eigen en geautomatiseerd bestand zouden zijn opgenomen. Vanzelfsprekend niet als doel, maar als een modern en efficiënt middel ter registratie en controle. Dat geautomatiseerde bestand voor jongeren is er en heeft een belangrijk uitgangspunt, namelijk de Leerplichtwet.

In de leerlingenadministratie worden de leerplichtigen zorgvuldig geregistreerd. Het systeem is totstandgekomen in uitdrukkelijke samenspraak met de gemeentelijke praktijk. Het kenmerkt zich daarom niet alleen door een hoge graad van efficiency en gebruiksvriendelijkheid, maar vooral ook door extra mogelijkheden. Zo kunnen in het bestand leerlingen van buiten de gemeente opgenomen worden en zijn - als toegevoegde waarde - de gegevens van de leerlingen beschermd voor gebruik door derden.

www.procura.nl/

PROFIN

Heden ten dage kunnen particulieren en bedrijfsleven noch overheid zich veroorloven onzorgvuldig met geld om te gaan. Daarvoor stelt deze tijd te hoge eisen aan het evenwicht in ons bestedingspatroon. Meer specifiek zal met het toenemen van de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten, de controle steeds strenger worden. Waar gaat het gemeenschapsgeld naar toe? Hoeveel wordt voor welk doel aangewend? Hoe en waar kunnen we besparen? Waar houden we over of komen we tekort? En waarom? Enzovoorts.

PROCURA heeft met zijn gemeentelijk financieel informatiesysteem een modern geautomatiseerd naslagwerk gemaakt, waarin de geschiedenis van elke euro tot in details kan worden beschreven. Daarbij kan in de vorm van een onbeperkt aantal meerjarenramingen de toekomst van zijn ongewisse worden ontdaan. Elke ambtenaar kan op elk moment op zijn eigen geautoriseerde niveau hoeveel er van die euro is uitgegeven; en hoeveel er per saldo aan het einde van de periode over of tekort blijkt te zijn.

www.procura.nl/

PROBEL

Belastingen zijn bij de burgers nooit populair geweest. Evenmin als gemeentelijke heffingen. Daar hoeven geen doekjes om gewonden te worden. Maar toch zijn belastingen en gemeentelijke heffingen noodzakelijk. En wel om een (gemeentelijke) overheid in staat te stellen zijn elementaire taken naar behoren uit te kunnen voeren. Echter, met een heffingensysteem dat de belastingambtenaar in zijn functie verlicht, is er nu ook een aardige kant van gemeentelijke heffingen: het belastingensysteem van PROCURA.

www.procura.nl/

PROBIS

De Wet op de lijkbezorging in Nederland onderscheidt algemene en bijzondere begraafplaatsen. De algemene begraafplaatsen worden door elke gemeente ingericht. Bijzondere begraafplaatsen zijn in de regel het initiatief van een kerkelijke of andere organisatie, maar mogen pas worden ingericht met verlof en onder toezicht van het college van burgemeester en wethouders. Aardig om te weten is dat de term kerkhof - regelmatig gebruikt als synoniem voor begraafplaats - in strikte zin slaat op een begraafplaats rond een kerkgebouw.

In de ons achterliggende jaren is de Wet op de lijkbezorging enige malen herzien. Dit was noodzakelijk omdat de oude Begrafeniswet (uit 1869 en zijn aanpassing uit 1955) geen oplossing meer bood voor eigentijdse problemen.

Aan de hand van de eigentijdse regelgeving heeft PROCURA zijn begraafplaatseninformatiesysteem samengesteld en opgebouwd. Uitgangspunt was een zo groot mogelijke functionaliteit. De applicatie heeft tot doel het registreren van alle in de gemeente aanwezige begraafplaatsen, graven, overledenen en rechthebbenden en het voeren van de totale begraafplaatsenadministratie.
Het systeem geeft antwoord op de vraag welke begraafplaatsen een gemeente heeft. Welke plaatsen (graven en urnen) de betreffende begraafplaats kent; wie daar is of zijn bijgezet; en wie per graf de rechthebbende is, of materialistischer geformuleerd, wie de rekening krijgt.

www.procura.nl/

ISS

Integraal Stem Systeem (ISS), al jaren een onmisbaar fenomeen in verkiezingenland.

www.procura.nl/

Contact

Industriestraat 11
1704 AA Heerhugowaard
072 5712505

Opgericht in 1972
FTE: 21 tot 50

Type software

  • Accounting & Finance
  • Document Management
  • Kennis & Communicatie

Sectoren

  • Onderwijs
  • Overheid (decentraal)

Gevestigd in

  • Nederland