Terug

PSMS (Visma Roxit)

MOOR draagt bij aan een leefbare en veilige openbare ruimte met het MOOR Platform® dat de regie, transparantie, efficiency en samenwerking in de kabels en leidingen keten ondersteunt. Het MOOR Platform® is in Nederland inmiddels uitgegroeid tot dé standaard voor het ondersteunen van alle processen die te maken hebben met het plannen, vergunnen, uitvoeren en administratief afhandelen van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur.

MOOR opereert dus op het grensgebied van de onder- en bovengrond en concentreert zich op de kabels en leidingen sector. Wij willen bijdragen aan het beperken van het aantal interventies en de impact hiervan (hinder en overlast) als gevolg van de – nu eenmaal noodzakelijke – werkzaamheden rondom kabels en leidingen.

MOOR is in 2007 ontstaan vanuit de wens van gemeenten om regie te kunnen voeren over het gebruik van de openbare ruimte.

Contact

Kelvinbaan 42
3439 MT Nieuwegein
088 2344700

Opgericht in 2007
FTE: 21 tot 50

Type software

  • Document Management
  • Kennis & Communicatie

Sectoren

  • Energie & Milieu
  • Overheid (decentraal)
  • Telecom

Gevestigd in

  • Nederland