Terug

SchoolMaster

SchoolMaster is de absolute marktleider in educatieve en gebruiksvriendelijke software voor het voortgezet onderwijs en is succesvol actief in het beroeps- en volwassenenonderwijs en het primair onderwijs. SchoolMaster staat voor ‘Meester van de School’. Deze naam geeft aan hoe dicht wij bij de scholen staan. Ons belangrijkste product is het pakket Magister dat in het Latijn schoolmeester betekent. SchoolMaster bestaat sinds oktober 2001. In de afgelopen jaren is onze organisatie uitgegroeid tot een bedrijf waar meer dan 500 scholen met hun docenten en leerlingen dagelijks gebruik van maken. SchoolMaster is gevestigd in Leeuwarden en heeft inmiddels meer dan 75 medewerkers.

Producten

Magister VO

Magister is een ideaal en gebruiksvriendelijk softwarepakket: alles bij elkaar in één pakket. Al 470 scholen werken met Magister. Voor het Voortgezet Onderwijs is het zeer geschikt, omdat een school er alles in kwijt kan. De gehele administratie, de onderwijslogistieke zaken zoals cijfers én de onderwijsinhoud staan overzichtelijk op één plek.

www.schoolmaster.nl/Voortgezet_Onderwijs.aspx

Magister BVE

Magister is een uitgebreid, gebruikersvriendelijk en compleet administratiepakket dat voortdurend, met behulp van een twintigtal mbo-onderwijsinstellingen wordt aangepast en toegespitst op de BVE-onderwijspraktijk.

Mbo-opleidingen, VAVO, inburgering en contractonderwijs hebben een eigen plek binnen Magister. Iedere onderwijssoort kent zijn eigen functionaliteiten en mogelijkheden, zonder dat ze gehinderd worden door de administratieve verplichtingen van de ander. De interactie tussen deelnemer en docent, in welke rol dan ook staat centraal, zoals begeleiding, aan- en afwezigheid, verzuim, stage en verantwoording.

In het startscherm (het vandaagscherm) is in één oogopslag alle relevante informatie voor iedereen in zijn eigen rol beschikbaar. Deelnemers en docenten missen daarom nooit een roosterwijziging, een nieuw bericht of een verjaardag van een collega.

www.schoolmaster.nl/BeroepsonderwijsenVolwasseneneducatie.aspx

Contact

Wiardaplantage 17
8939 AA Leeuwarden
058 2987171

Opgericht in 2001
FTE: 51 tot 100

Type software

  • Business Process Management (BPM)
  • Planning

Sector

  • Onderwijs

Gevestigd in

  • Nederland