Terug

Stratech

Stratech automatiseert sinds 1989 kennisintensieve processen met innovatieve softwareoplossingen en advies. We leveren geïntegreerde totaaloplossingen, waarmee specifieke bedrijfsprocessen van onze klanten volledig worden geautomatiseerd. Met onze jarenlange kennis en ervaring adviseren wij onze klanten over de optimalisatie van deze processen. Dit zorgt onder andere voor efficiency verbeteringen, tijdsbesparing, foutreductie, meer grip en controle, omzetgroei en kennisborging. Op deze manier willen wij een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat van onze klanten.

Stratech is actief in de nichemarkten Logistiek & Industrie (import en export), Sociaal Financieel (schulddienstverlening) en Recreatie.

Producten

Stratech Booking

Stratech Booking is een eenvoudig, gebruiksvriendelijk, flexibel en betaalbaar online reserveringssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor kleine recreatiebedrijven, zoals minicampings en B&B's, tot 50 accommodaties.

Stratech Booking biedt gemak en tijdsbesparing door het hele proces van (online) boeken tot het versturen van reserveringsbevestigingen en facturen te automatiseren. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over uw reserveringsadministratie!

Tevens biedt Stratech Booking u grote flexibiliteit in het inrichten van diverse soorten acties, aanbiedingen en arrangementen. Deze kunt u eenvoudig op uw website aanbieden om op deze manier meer boekingen te krijgen.

www.stratech.nl/booking

Stratech-RCS

Stratech-RCS is een compleet en goed doordacht reserveringssysteem voor de verblijfsrecreatie en biedt u als moderne recreatieondernemer een ruim aanbod van softwareoplossingen die u in staat stellen uw belangrijkste doelen te realiseren. Met behulp van Stratech-RCS wordt uw bedrijfsproces maximaal ondersteund: ons reserveringssysteem biedt u veel mogelijkheden op het gebied van prijsberekening, internetontsluiting, marketingacties, managementondersteuning en financiële verantwoording richting de boekhouding.

Ondanks de vele mogelijkheden van ons reserveringssysteem is de gebruikersvriendelijkheid nooit uit het oog verloren. Het systeem oogt overzichtelijk en herkenbaar en is daardoor gemakkelijk en snel in gebruik waardoor nieuwe medewerkers/seizoenskrachten in een mum van tijd zijn ingewerkt!

Ons reserveringssysteem wordt door meer dan 250 recreatieondernemingen in zowel Nederland als in het buitenland gebruikt. De bedrijfsprocessen van deze bedrijfstypen verschillen, daarom heeft ons systeem voor elk type bedrijf een eigen standaardversie ontwikkeld. Bovendien is ons reserveringssysteem modulair van opbouw. Hierdoor is de software optimaal af te stemmen op uw eigen bedrijfsproces en betaalt u alleen voor hetgeen u ook echt nodig heeft. Een flexibele oplossing voor elk bedrijf!

www.stratech.nl/recreatie/software/reserveringssysteem.html

Stratech-SPS

Stratech biedt u één geïntegreerde softwareoplossing voor het efficiënt opmaken van alle soorten (export)documenten die horen bij uw zending en de digitale communicatie met de verschillende instanties zoals de Douane (AGS), KvK, Portbase.

Door gebruik te maken van onze krachtige totaaloplossing hoeft u gegevens nooit meer handmatig of dubbel in te voeren in verschillende applicaties. Hierdoor verbeteren de kwaliteit en efficiency van uw logistieke proces en kan één FTE ruim 250% meer zendingen afhandelen. Uw zending is hierbij ons uitgangspunt!

www.stratech.nl/logistiek-en-industrie/software/shipment-processing-software.html

Stratech Shipment

Stratech Shipment zorgt ervoor dat u alle administratieve handelingen die nodig zijn bij export sneller, beter en efficiënter kunt uitvoeren. Het handmatig overtypen of dubbel invoeren van gegevens is met onze software voorgoed verleden tijd. Met Stratech Shipment heeft u één totaaloplossing voor het complete zendingenproces.

Door het intuïtieve design van Stratech Shipment, vergelijkbaar met uw smartphone of tablet, wordt het opmaken en verwerken van uw (export)documentatie kinderlijk eenvoudig. Geen overvolle overzichten, maar één overzichtelijk startscherm met heldere informatie.

www.stratech.nl/shipment

Stratech Perspectief voor Schuldhulpverlening

Met onze schuldhulpverleningssoftware kunnen al uw cliëntgegevens op een efficiënte manier worden verwerkt. De vele automatische berekeningen, bijvoorbeeld aflossingscapaciteit en betalingsvoorstel, leveren u direct veel tijdwinst op.

De geïntegreerde documentgenerator zorgt ervoor dat de volledige correspondentie met cliënten en relaties kan worden uitgevoerd en het dossier automatisch wordt opgebouwd. Met de managementinformatie genereert u ieder wenselijk rapport. Middels de geïntegreerde Vtlb-calculator registreert u eenmalig alle gegevens en berekent u eenvoudig het vrij te laten bedrag. Gedurende het hele traject heeft u zicht op het verloop en de resultaten van verschillende trajectonderdelen. Hierdoor bent u in staat de totale voortgang op alle relevante onderdelen te bewaken.

Met Stratech Perspectief is het ook mogelijk om de zakelijke schulden van ondernemers en ex-ondernemers te regelen. Dit gebeurt geheel automatisch, conform wet- en regelgeving. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de btw-afdracht.

www.stratech.nl/sociaal-financieel/software/software-voor-schuldhulpverlening.html

Stratech Perspectief voor Beschermingsbewindvoering

Het complete proces van beschermingsbewindvoering wordt volledig gefaciliteerd vanuit Stratech Perspectief. Zo wordt u ondersteund bij het registreren van het budgetplan, het treffen van betalingsregelingen, bij het beheren van de gelden van de cliënt en het eenvoudig opstellen van die correspondentie naar betrokkenen rondom het dossier. Gedurende het gehele traject houdt u grip op budgetplannen en de financiële situatie van uw cliënt. Middels overzichtelijke actielijsten met uit te voeren taken, wordt u eenvoudig door het proces begeleid.

Met één druk op de knop genereert u de Rekening & Verantwoording en Boedelbeschrijving voor uw cliënt: zowel met als zonder digitale koppeling met de Rechtspraak (KEI).

www.stratech.nl/sociaal-financieel/software/software-voor-bewindvoering.html

Stratech Perspectief voor Budget- en Inkomensbeheer

De totaaloplossing stelt u in staat het betalingsverkeer van uw cliënt volledig over te nemen en te communiceren met banken. U beheert en controleert het volledige proces en houdt zicht op al uw cliënten en cliëntgelden. Door het registreren van taken en automatische signaleringen wordt u continu op de hoogte gehouden van de actuele status.

Met Stratech Connect kunt u uw cliënten de mogelijkheid geven via het internet hun eigen gegevens in te zien. Vergroot hiermee de zelfredzaamheid van uw cliënt! Daarnaast leidt dit tot besparing van tijd en geld, doordat u deze cliënten niet meer maandelijks rekeningoverzichten hoeft te sturen.

Stratech Perspectief biedt u de mogelijkheid het gehele betalingsverkeer van uw cliënt over te nemen. U bepaalt in alle gevallen welke voorgestelde betalingen vanuit het budgetplan gedaan worden. De uitgevoerde betalingen worden verwerkt en klaar gezet in een (SEPA) bankbestand. Tijdens het importeren worden de door de bank uitgevoerde transacties automatisch gematcht waardoor u altijd grip heeft op financiële situatie van uw cliënt. Middels één druk op de knop genereert u een uitvallijst, met daarin het overzicht van uitgavenregels die niet uitgevoerd kunnen worden.

Ook voor een tijdelijke ondersteuning om de financiën van uw cliënten weer op orde te krijgen is onze softwareoplossing uitermate geschikt. Op basis van begrotingen in het systeem kunt u de cliënt coachen naar zelfredzaamheid op het gebied van financiën. In het systeem kunt u de gemaakte afspraken, uw eigen acties en de acties van uw cliënt overzichtelijk registeren. Zo kunt u de cliënt begeleiden naar het zelf uitvoeren van het betalingsverkeer.

www.stratech.nl/sociaal-financieel/software/software-voor-budgetbeheer.html

Stratech Perspectief voor Wsnp

Het complete proces van Wsnp bewindvoering wordt volledig gefaciliteerd vanuit de gebruiksvriendelijke en flexibele softwareoplossing Stratech Perspectief. Vanaf de Wsnp toelating tot en met de schone lei kunt u grip houden op de saniet. U houdt hierbij continu inzicht in de voortgang van de trajecten en het bedrag op de boedelrekening.

www.stratech.nl/sociaal-financieel/software/software-voor-wsnp-bewindvoering.html

Stratech-SBA

Onze jarenlange ervaring binnen het speelveld van subsidies hebben we samengebracht in een totaaloplossing die uw eigen proces, van subsidieaanvraag tot en met eindafrekening, optimaal ondersteunt. Uiteraard rekening houdend met de geldende regelgeving. Onze oplossing ondersteunt de rechtmatige verstrekking met als gevolg een doelmatig subsidieproces en doeltreffende subsidiëring in het licht van uw beleidsdoelstellingen.

Wij durven dan ook zonder enige schroom te beweren uw ideale ICT- & kennispartner te zijn. Dit uit zich onder andere in altijd up-to-date software als het gaat om geldende wet- en regelgeving, interfacing met het internet, zaakgericht werken applicatie of documentmanagement systeem en altijd actuele en volledige stuur- en managementinformatie.

www.stratech.nl/sociaal-financieel/

Stratech Perspectief voor Kredietverstrekking

Met Stratech Perspectief heeft u als kredietverstrekker continu zicht op uw cliënten. In ons gebruiksvriendelijke cliëntvolgsysteem kunt u al uw activiteiten rondom kredietverstrekking registreren, ordenen en beheren.

Zo kunt u op eenvoudige wijze verschillende kredieten verstrekken en beheren. De software ondersteunt diverse type kredieten: persoonlijke leningen, herfinancieringen, saneringskredieten en doorlopende kredieten.

www.stratech.nl/sociaal-financieel/software/software-voor-kredietverstrekking.html

Contact

Pantheon 15
7521 PR Enschede
053 4804080

Opgericht in 1989
FTE: 51 tot 100

Type software

  • Accounting & Finance
  • Document Management
  • Planning

Sectoren

  • Hospitality
  • Overheid (decentraal)
  • Productie
  • Transport & Logistiek
  • Zakelijke dienstverlening

Gevestigd in

  • Nederland