Terug

Technosoft

Sinds 1977 is Technosoft landelijk op succesvolle wijze actief in het ontwikkelen, leveren en ondersteunen van constructieve reken- en tekenprogrammatuur voor de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. Tevens levert Technosoft vanaf 1998 project management software voor ingenieurs- en architectenbureau’s.

Producten

Technosoft Raamwerken

Het Technosoft Raamwerken is het populairste bouwtechnische rekenprogramma onder de constructeurs. Het programma is gericht op het snel een efficiënt ontwerpen van portalen en vakwerken.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/raamwerken/

Technosoft Balkroosters

Technosoft Balkroosters is een praktisch en gebruiksvriendelijk programma voor het opzetten en doorrekenen van balkroosters (bijvoorbeeld funderingen). De constructeur beschikt hiermee over een krachtig, overzichtelijk en sterk interactief hulpmiddel, waarmee o.a. snel en efficiënt de optimale fundering berekend kan worden voor bijvoorbeeld woonhuizen en bedrijfspanden.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/balkroosters/

Technosoft Liggers

Technosoft Liggers is een programma dat speciaal ontwikkeld is voor de constructeur die veel met steunpunten en belastingen schuift of die gebruik wil maken van kraanbanen en/of beddingen. Technosoft heeft bij dit liggerpakket zeer veel aandacht geschonken aan het gebruiksgemak en het overzicht.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/liggers/

CodeForm

CodeForm is een universele rekenblad module van een nieuwe generatie, speciaal door Technosoft ontwikkeld voor de Nederlandse constructeur. CodeForm heeft de functionaliteit van een spreadsheet met de toegevoegde waarde van transparantie. CodeForm in staat is om de formules, waaruit elke normberekening uit opgebouwd is, weer te geven. Bovendien kunnen willekeurig teksten, getallen en plaatjes weergegeven worden. CodeForm is bijzonder gebruiksvriendelijk.

www.technosoft.nl/products/codeform/

CodeProof

Met CodeProof, dat uitsluitend als "add on" op CodeForm verkrijgbaar is, voegt u een zeer uitgebreide bibliotheek (meer dan 1000 sheets) van in CodeForm opgezette normbladen op basis van Eurocode NEN-EN, vallend onder de Nationale Bijlage van Nederland, toe aan de gebruiksvoordelen van CodeForm. De toegevoegde waarde van CodeProof bestaat uit het onderscheidende aspect dat het uitzoeken en interpreteren van de papieren nationale norm niet meer nodig is. Technosoft heeft dit werk in één keer gedaan voor alle klanten die behoefte hebben aan een gedigitaliseerde rekenversie.

www.technosoft.nl/products/codeform/

Technosoft Construct

Technosoft Construct is een verzameling van een groot aantal praktische constructieve berekeningen. Naast diverse mechanicaberekeningen kunt u met het programma normberekeningen maken op het gebied van Beton, Staal, Hout en Metselwerk. Deze normberekeningen zijn beschikbaar voor zowel de NEN als de Eurocode (zowel CEN als met Nederlandse NB).

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/constructeurs_tools/constructeurspakket/

Technosoft Kolomwapening

Met Technosoft Kolomwapening kunnen zowel vierkante en ronde kolommen als ook wanden in een handomdraai volgens de VBC 1995 of Eurocode 2 worden gedimensioneerd. Enkele en dubbele excentrische belastingen zijn daarin voorzien. Bij de berekening wordt ook het 2e orde effect meegenomen door gebruik te maken van de “EC-methode”.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/constructeurs_tools/kolomwapening/

Technosoft MN-Kappa

Voor het doorrekenen van constructies die bestaan uit symmetrische of uit asymmetrisch gewapende betondoorsneden, voldoen de standaard wapeningsmodules vaak niet. Speciaal hiervoor is Technosoft MN-Kappa ontwikkeld. Hoe complex de doorsnede, de wapening en de spanningsrekdiagrammen van de materialen ook zijn, Technosoft MN-Kappa kan het aan.

Technosoft MN-Kappa heeft heldere en eenduidige dialoogvensters; de dialoogvensters komen voor een groot deel overeen met de andere programma’s van Technosoft. Met het doorlopen van de diverse tabbladen heeft u de mogelijkheid om direct bij de relevante invoergegevens van de te berekenen doorsnede te komen.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/constructeurs_tools/mn-kappa/

Technosoft Verbindingen

Voor het efficiënt ontwerpen en berekenen van stalen verbindingen. Kan detailberekeningen maken van momentvaste geboute verbindingen, gelaste verbindingen, en dwarskrachtverbindingen.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/stalen_verbindingen/

Technosoft Wapeningstabellen

Met de Technosoft Wapeningstabellen is het voor elke constructeur of tekenaar mogelijk de juiste wapening te vinden volgens TGB 1990 (NEN 6720) of Eurocode (NEN-EN 1992).

Het rekenproces binnen de ingenieursbureaus is voor een groot deel geautomatiseerd. Naast standaard software voor bijvoorbeeld het berekenen van een betonnen balk of een stalen raamwerk, wordt vaak nog gebruik gemaakt van spreadsheets. Daarbij gaat toch nog steeds veel kostbare tijd verloren bij het raadplegen van tabellen. Met de toepassing van Technosoft Wapeningstabellen boekt u een aanzienlijke tijdwinst. Met dit programma bent u verlost van het gepuzzel in de wapeningstabellen om de juiste wapening voor uw balk of vloer te vinden. Met Technosoft Wapeningstabellen krijgt u in één overzicht alle mogelijke wapeningscombinaties aangeboden, gesorteerd naar uw eigen keuze! Bij Technosoft Wapeningstabellen is het mogelijk om volgens de TGB 1990 (NEN 6720) of Eurocode (NEN-EN 1992) te rekenen.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/constructeurs_tools/wapeningstabellen/

Technosoft Damwanden

Met Technosoft Damwanden is het mogelijk om natuurgetrouw de wisselwerking tussen grond, grondbelasting en de damwandconstructie te simuleren.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/geotechniek/damwanden/

Technosoft Palen Verticaal

Technosoft Palen Verticaal wordt gebruikt door de constructeur of geotechnisch adviseur, die de draagkracht moet bepalen van paalfunderingen. Het programma stelt de gebruiker in staat om op basis van de Eurocode 7 (inclusief de Nederlands Nationale Bijlage of de TGB 1990 (NEN 6740/6743) de zowel op druk als op trek belaste palen te berekenen.

Het programma berekent of ontwerpt de draagkracht van palen. Bij de invoer van palen en grondsoorten, kan naast de eigen invoer, gebruik worden gemaakt van een handige bibliotheek, waarin 15 standaard palen opgenomen zijn en diverse grondsoorten. Naast controlerend werkt dit programma ook ontwerpend. Omdat er door invoer van een traject met bijbehorende tussenstappen op verschillende diepten het draagvermogen kan worden bepaald, kan door de ontwerper precies die diepte gekozen worden waar de benodigde draagkracht te verkrijgen is.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/geotechniek/funderingen/palen/

Technosoft Funderingen op Staal

Samen met Technosoft Palen Vertikaal en Technosoft Damwanden vormt Technosoft Funderingen op Staal de serie geotechnische rekenapplicaties van Technosoft. Het programma stelt de gebruiker in staat om op basis van de Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1) of de TGB 1990 (NEN 6744) zowel poeren als strookfunderingen te berekenen.

Net als bij Technosoft Palen Vertikaal wordt u stapsgewijs door de invoer geleid. Na het invoeren van de benodigde gegevens berekent het programma het draagvermogen in de gedraineerde en de ongedraineerde situatie, indien gewenst inclusief afschuiving. Tevens wordt de zakking van de constructie én de wapening in de constructie bepaald.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/geotechniek/funderingen/stroken_en_poeren/

AxisVM

Technosoft voert sinds 2001 AxisVM, én met succes! Het biedt u een 3D FEM programma waarvan de ontwikkeling in 1991 gestart is. Het programma is speciaal ontwikkeld voor constructieve ontwerpers in de bouw. Het kan ingezet worden voor zowel simpele, als zeer complexe gebouwen. Kortom, een programma waarmee en waarop u kunt bouwen.

Het programma biedt mogelijkheden voor statische en dynamische berekeningen, lineaire berekeningen, geometrisch en fysisch niet-lineaire berekeningen van 3D staaf-, plaat- en schijfstructuren. Het programma kent geen beperking van het beschikbaar aantal knopen, staven of elementen.

www.technosoft.nl/products/technosoft_rekensoftware/systeemeisen/

TechnoCAD Algemeen

TechnoCAD Algemeen biedt u dan toch de hulpmiddelen om op eenvoudige wijze tekenvellen op te spannen en stempels te plaatsen. De lay-out, alsmede de informatie die in het Stempel moet komen, is vrij definieerbaar. Projectgebonden informatie hoeft bij plaatsing van het stempel slechts eenmaal ingegeven te worden. Met het Instel-commando maakt u een willekeurige AutoCAD-tekening geschikt om deze met behulp van TechnoCAD verder te bewerken. Ook kunt u TechnoCAD-tekeningen converteren (lagen en tekststijlen) van en naar andere AutoCAD-applicaties. De conversie-definitie kan de gebruiker zelf bepalen en vastleggen in conversie-bestanden. Het komt regelmatig voor dat binnen een tekening met diverse schalen gewerkt wordt. Met het TechnoCAD Schaalkader-commando is dit geen probleem: teksthoogtes en zelfs maatvoeringen worden daarbij automatisch goedgezet.

www.technosoft.nl/products/technocad1/

Grip by Technosoft®

Grip by Technosoft® is ERP software voor bedrijven en afdelingen met complexe tijdgebonden en aan specialismen gebonden uitdagingen. De inzet van verschillende specialisten wordt ermee beheerst, maar ook hun interactie met collega’s en opdrachtgevers. Een behoefte aan geavanceerd beheer van documenten en tekeningen, die kenmerkend is voor de klantenkring van Grip by Technosoft®, wordt integraal met de andere bedrijfsprocessen gerealiseerd.

Grip by Technosoft® vormt de essentiële beheersfactor voor leidinggevenden en hun, al dan niet externe- of tijdelijke-, medewerkers. De feiten uit de rapportage van medewerkers kunnen er in al hun diversiteit in opgenomen worden: tijd, geld, capaciteit, productie, documentenbeheer, deadlines, aan- en afwezigheid, voortgang, (tussentijds) resultaat. Uiteindelijk levert het systeem die output die vereist wordt: overzicht en documenten. Met overzichten en documenten al dan niet in de hand, kan er gestuurd worden op alle input. Op feiten dus. En op tijd. En op geld.

Grip by Technosoft® is een standaardapplicatie met bijhorend versiebeheer en servicecontracten. Grip by Technosoft® wordt voor u opgebouwd uit een basispakket met daarbij de specifieke modules, afgestemd op uw bedrijfsvoering en specifieke eisen en wensen. Voor hele specifieke wensen is maatwerk mogelijk.

Grip by Technosoft® is zeer gebruiksvriendelijk opgezet, met goede interfaces en een heldere logische opbouw en sluit aan bij vrijwel ieder gangbaar automatiserings-platform en biedt vele import, export en koppelingsmogelijkheden.

Bij het gebruik van Grip by Technosoft® kunt u rekenen op deskundige ondersteuning. De support wordt namelijk verzorgd door de ontwikkelaars van Technosoft® zelf.

www.technosoft.nl/products/project_managementsoftware/grip_by_technosoft/

Teamwork Planner

Teamwork Planner, hét hulpmiddel voor het plannen en visualiseren van de werkzaamheden in uw team. Met Teamwork Planner creëert u Gantt-charts in een fractie van de tijd die u nodig heeft om de complexiteit van andere planningssoftware te doorgronden.

Voor Teamwork Planner is er teruggegaan naar de basisprincipes van projectplanning met als resultaat dat u zich weer kunt concentreren op de planning zelf. In plaats van het voorop stellen van de theorie hebben we ons vooral laten inspireren door de praktijk. Teamwork Planner visualiseert de aan uw teamleden toegekende uren duidelijker dan ooit, zonder ook maar iets tekort te doen aan het basisidee van Gantt-charts.

www.technosoft.nl/products/project_managementsoftware/teamwork_planner/

Contact

Keulenstraat 9
7418 ET Deventer
0570 682900

Opgericht in 1977
FTE: 21 tot 50

Type software

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Project Management (PM)
  • Simulatie Software

Sectoren

  • Bouw
  • Overheid (decentraal)
  • Productie
  • Projectorganisaties

Gevestigd in

  • Duitsland
  • Nederland