Terug

The Patient Safety Company (TPSC)

The Patient Safety Company (TPSC) is the international supplier and producer of innovative ICT solutions for the healthcare industry. We strive for improving (patient)safety, reducing harm while reducing costs. TPSC is innovative, proactive and service and customer driven.

The foundation of our services is TPSC Cloud™, the unique and innovative cloud platform for efficient care. It is the complete solution for all healthcare apps. You will execute, manage and improve business and healthcare processes on one integrated cloud platform.

TPSC chooses to be a specialist for the healthcare industry. This focus results in specific knowledge, experience, insights and added value for customers and partners. The central theme in the market and customer approach is efficiency and quality of healthcare and business processes while empowering measurable improvements and results. The complete spectrum of the healthcare cloud, apps and services will make it easier for healthcare organizations to navigate the quality improvement process.

Producten

TPSC Cloud™ Collaborative Governance, Risk & Compliance Software

TPSC Cloud™ is Collaborative Governance, Risk & Compliance software. De software bestaat uit een breed scala oplossingen. Iedere oplossing heeft als doel het optimaliseren van één of meerdere processen om de kwaliteit & veiligheid van de zorg structureel te verbeteren.

Binnen de zorg spelen een aantal stakeholders een belangrijke rol. TPSC Cloud™ borgt processen en meet resultaten met betrekking tot iedere stakeholder; van de patiënten en medewerkers tot aan het management en derde partijen.

Alle software oplossingen binnen het Collaborative Governance, Risk & Compliance raamwerk zijn gebaseerd op hetzelfde principe, namelijk: (1) het verzamelen van informatie, (2) het analyseren van informatie, en (3) het borgen van hieruit voortkomende verbeteracties. Oftewel: Collect, Analyze & Improve!

www.patientsafety.com/nl/oplossingen/collaborative-governance-risk-compliance-software

Improve 2.0

Houdt u zich dagelijks bezig met de kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie? Gebruikt u hiervoor middelen als incident management, klachten registratie en audits? Heeft u ook moeite met het managen van hieruit voortkomende verbeteracties? De praktijk leert dat verbeteracties wel worden gesignaleerd, maar niet structureel worden opgepakt. Een gemiste kans, want verbeteren is nodig om strategische doelen te behalen.

Improve 2.0 is dè applicatie waar verbeteracties vanuit de hele organisatie samenkomen. Creëer centraal overzicht en monitor de voortgang van verbeteracties om structureel te verbeteren.

www.patientsafety.com/nl/oplossingen/improve-20

Digitale RI&E

De Digitale RI&E ondersteunt het volledige RI&E-proces. Dashboards geven inzicht in de risico's en tonen overzichtelijk de status van alle (deel-)RI&E’s en de hieruit voortgekomen maatregelen.

Iedere RI&E is gemakkelijk uit te voeren door geavanceerde functionaliteiten. Op basis van de antwoorden worden risico’s direct in kaart gebracht en geclassificeerd. Met één druk op de knop wordt het Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Resulterende maatregelen worden geborgd en uitgevoerd middels Improve 2.0.

www.patientsafety.com/nl/oplossingen/digitale-ri-e

Incident Management Systeem

Met TPSC’s Incident Management Systeem worden risico’s voor patiënten/cliënten en medewerkers verlaagd en wordt de kwaliteit van de organisatie verbeterd. Zwaktes in bestaande processen worden boven water gehaald, geanalyseerd en geoptimaliseerd. De ‘Plan-Do-Check- Act’ werkwijze is volledig geïntegreerd. Het Incident Management Systeem is een ‘best practice’ kant-en-klare oplossing. Dankzij de vele configuratiemogelijkheden is de applicatie volledig aan te passen naar de processen en de workflow van de organisatie.

www.patientsafety.com/nl/oplossingen/incident-management

Feedback Manager

Met de TPSC Feedback Manager wordt het proces van feedback/klachten verzamelen en afhandelen volledig geautomatiseerd. De status en doorlooptijden van dossiers worden op een eenvoudige wijze gemonitord.

www.patientsafety.com/nl/oplossingen/ondersteun-het-gehele-ri-e-proces-en-borg-de-hieruit-voortgekomen-maatregelen

Auditing

De TPSC Audit Module automatiseert het volledige auditproces. Een vooraf geplande audit identificeert en notificeert automatisch de initiator en de auditor dat de audit moet worden afgenomen. Resultaten & scores van de audit worden automatisch gecalculeerd en gedistribueerd voor review, inclusief de geconstateerde verbeteracties.

www.patientsafety.com/nl/oplossingen/audits

Contact

Comeniusstraat 5
1817 MS Alkmaar
072 8200400

Opgericht in 2003
FTE: 11 tot 20

Ranking

VC

Type software

  • Governance, Risk & Compliance (GRC)

Sectoren

  • Niet-sectorspecifiek
  • Zorg

Gevestigd in

  • Nederland
  • Verenigde Staten