Terug

Van Meijel Automatisering

Bouwen is complex. Hoe beter bouwondernemingen in staat zijn om hier mee om te gaan, hoe succesvoller zij zullen zijn. Dit is waar wij bouwers dagelijks mee helpen. Vanuit onze “bouwen-kan-simpeler”​ overtuiging, willen wij dat onze klanten succesvoller zijn. Ze kunnen beter bouwen en lopen minder risico. Daar wordt iedereen beter van. Bouwen kan simpeler.

Producten

Metacom

Met onze bouw ERP software helpen we bouwbedrijven grip te krijgen op projecten, logistiek, service en financiën. We bieden hen de mogelijkheid zich te focussen op datgene waar ze goed in zijn: bouwen.

Bij Metacom draait alles om het realiseren van succesvolle bouwprojecten. Daarom zijn de functies voor projectmanagement volledig vernieuwd. Van idee, ontwerp tot uitvoering en sloop. Van nieuwe contractvormen tot het gebruik van 3D-CAD modellen en Systems Engineering. Met de drie hoofdonderdelen engineering, calculatie en uitvoering is het gelijktijdig ontwikkelen, samenwerken en uitvoeren van bouwprojecten nog nooit zo eenvoudig.

Inzicht in de financiële bedrijfs- en projectresultaten is van cruciaal belang. Dankzij de volledige integratie van alle modules in Metacom zijn actuele cijfers altijd bij de hand. Metacom bevat diverse functies voor het berekenen van de exploitatieresultaten, het beheren van prijzen en prijsafspraken en het vlekkeloos verwerken van alle administratieve zaken.

Voor het afhandelen van onderhoud, kleine klussen of opleverpunten kent Metacom een uitgebreide set functies. Zowel aangenomen werk als regiewerk kan worden aangestuurd. De servicefuncties maken gebruik van alle gegevens die beschikbaar zijn in Metacom. Dit garandeert een efficiënt proces, waarbij een optimale aansturing, correcte planning en snelle facturatie is gegarandeerd.

Metacom heeft functies voor het afhandelen van alle logistieke aspecten in een project. Het aansturen van mensen, materieel en materialen staat hierin centraal. De planning geeft een helder overzicht van de beschikbare middelen en noodzakelijke inhuur van derden. Met de terugkoppeling van de geregistreerde inzet verloopt de financiële afhandeling snel en soepel.

www.vanmeijel.nl/product/metacom

Ticon

Met Ticon helpen wij bouwbedrijven om te gaan met de dynamiek en complexiteit van projecten. Er is ondersteuning voor zowel kleine als grote complexe bouwprojecten . Van klantspecificatie, kostprijs bepaling tot de inkopen en projectbewaking. Volledig met elkaar geïntegreerd.

Met de modules Engineering, Calculatie & Planning en Uitvoering ondersteunt Ticon alle fases van een bouwproject. Samen zorgen de modules voor optimaal geïntegreerd beheer van projecten. De modules kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden ingezet.

Met Ticon EN heb je een solide basis om projecten aan te sturen. Specificaties en eisen van het te realiseren bouwwerk worden hierin vastgelegd. De gegevens komen uit bijvoorbeeld COINS of een 3D -model en kunnen eenvoudig aangevuld worden met gegevens over vergunningen en kwaliteits- of gebruikseisen. Op basis hiervan kan integraal het project worden aangestuurd: van calculatie, planning tot en met de uitvoering.

Met Ticon EP heb je inzicht in de calculatie en projectplanning van een project. Ticon EP zorgt dat gegevens uit de engineeringfase volledig gebruikt kunnen worden in je calculatie en planning. Daarnaast kun je in Ticon op basis van een calculatie direct een gedetailleerde projectplanning maken. Wijzigingen zijn direct zichtbaar voor iedereen.

Met Ticon EX heb je volledig controle en inzicht in de uitvoeringsfase van een project. Vanuit één dashboard kunnen gebruikers offertes aanvragen en vergelijken, contracten opstellen, meer- en minderwerk toevoegen, kosten- en opbrengsten bewaken en nog veel meer. Ticon EX combineert krachtige projectbewaking met de flexibiliteit om projecten vanuit verschillende perspectieven en projectniveaus te beheren.

www.vanmeijel.nl/product/ticon

Metacom Online: BizzStream

Met BizzStream zijn formulieren en werkprocessen zoals urenregistratie, werkbonnen en inkoopformulieren eenvoudig zelf te maken of aan te passen. Het is een platform dat op elk apparaat toegankelijk is. Papierloos werken, zowel op kantoor als op de bouwplaats, komt hiermee binnen handbereik!

Enkele mogelijkheden van BizzStream:
- Uren: registreer je manuren, materieel gebruik en het verbruik van materialen. Medewerkers registreren hun eigen uren en houden tijd over voor belangrijke zaken. Uren worden gefiatteerd en afgehandeld op kantoor.
- Werkbonnen: maak een digitale werkbon zodat medewerkers zelf direct vanaf de bouwplaats via een mobiel of tablet werkbonnen bekijken en terug registreren.
- Dagrapporten: weerstanden, ongevallen, schade, of andere belangrijke gebeurtenissen op de bouwplaats registreer en communiceer je eenvoudig via een formulier zoals jij dat wilt.
- Meerwerk: werkzaamheden die buiten het contract vallen? Registreer meerwerk eenvoudig met BizzStream en voorkom langdurige trajecten. Door de eenvoudige vastlegging heb je altijd overzicht van het meerwerk.
- Kwaliteitsformulieren: voor de opleverpunten en klachten van klanten kun je eenvoudig een formulier samenstellen. Je kunt precies achterhalen wat de status is en wie verantwoordelijk is voor het punt. Je hebt altijd inzicht in de geschiedenis en communicatie rondom een opleverpunt of klacht.

www.vanmeijel.nl/product/bizzstream

Contact

Duit 8
8305 BB Emmeloord
0527 614767

Opgericht in 1986
FTE: 51 tot 100

Type software

  • Accounting & Finance
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Planning
  • Project Management (PM)
  • Service Management (SM)

Sector

  • Bouw

Gevestigd in

  • Nederland