Terug

Vicrea Solutions (TSS)

Wij zijn een Nederlands IT-bedrijf, gespecialiseerd in slimme data-integratie oplossingen, geografische informatiesystemen en SmartCity toepassingen. Wij transformeren data naar waardevolle informatie. Daarmee kunnen organisaties effectiever en efficiënter functioneren.

Hiermee helpen wij (semi-) overheden (ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, RUD’s, koepels) en organisaties binnen de domeinen mobiliteit, energie, infrastructuur en bouw. Onze oplossingen dragen bij aan uitdagingen op het gebied van: bestuur, economische ontwikkeling, mobiliteit, infrastructuur, omgeving, mensen, veiligheid en energie.

Vicrea Solutions is in 1999 gestart als Geo-IT specialist en is groot geworden met software ontwikkeling voor wettelijke basisregistraties met een locatie-element. Inmiddels is Vicrea uitgegroeid tot brede smart solutions leverancier. Toch zijn wij nog steeds gespecialiseerd in oplossingen wanneer locatie-gebaseerde data onderdeel uitmaken van het vraagstuk. Door de locatie als uitgangspunt te nemen creëren wij overzicht en samenhang tussen de gegevens. Een filosofie die zich inmiddels bewezen heeft en uiterst relevant is voor de toekomst. Ons motto luidt daarom ‘Elke locatie een bron van informatie’.

Producten

NEURON Stelsel Registratie

Integraal beheer van basis- en kernregistraties voor verbetering van datakwaliteit, efficiënte samenwerking, kostenbesparing en optimale service en dienstverlening.

Als bronhouder heeft u de afgelopen jaren, één voor één, uw basis- en kernregistraties op orde gebracht. Maar is het niet tijd voor de volgende stap, die van het aanbrengen van samenhang binnen het stelsel? Niet slechts koppelen van data maar daadwerkelijk gegevens integreren?

Door het combineren van administratieve en geometrische data creëert Vicrea overzicht. Bovendien zorgen wij er nu ook voor dat u alle basisregistraties met een geo-component kunt combineren, zodat het Stelsel als integraal, geordend geheel beheerd kan worden. Stelsel Registratie noemen we dat. Wel zo makkelijk!

www.vicrea.nl/producten/stelselregistratie/

NEURON Integratie Platform

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte wijze vormgeven.

De basisregistraties zijn voor een groot deel op orde en de verschillende stelselvoorzieningen voor het gebruik van de basisregistraties komen beschikbaar. Het is daarom tijd om te focussen op het gebruik van de basisregistraties voor verschillende bedrijfs- en dienstverleningsprocessen.

Het Neuron Integratie Platform zorgt ervoor dat zowel de interne basisregistraties, waarvan u bronhouder bent, als de basisregistraties die u niet zelf beheert beschikbaar komen voor de verschillende front end back office applicaties. Nu en in de toekomst!

www.vicrea.nl/producten/neuron-integratie/

NEURON Informatie

Neuron Informatie: uw vragen beantwoord!

Juiste informatie is essentieel om te kunnen werken en goede beslissingen te nemen. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de informatiehuishouding van organisaties. Medewerkers en bestuurders willen snel kunnen beschikken over volledige en betrouwbare informatie. Dat is het idee achter Neuron Informatie.

Neuron Informatie is een suite met producten die werkt met de gegevens die een organisatie beheert. Data die al dan niet in het Neuron Gegevensmagazijn is opgenomen. Producten om met deze gegevens analyses en rapportages op te stellen, en dat device onafhankelijk kan met Neuron Informatie.

www.vicrea.nl/producten/neuron-informatie/

NEURON GIS

Neuron GIS is een geavanceerde GIS (Geografisch Informatie Systeem) applicatie waarmee u op eenvoudige wijze managementrapportages en –analyses kunt ontwikkelen en beschikbaar kunt stellen.

Met deze GIS applicatie kunt u alle mogelijke gegevens analyseren, visualiseren en krachtig communiceren, zowel via internet als intranet. Neuron GIS selecteert administratieve en geografische gegevens, filtert deze en presenteert het resultaat overzichtelijk in een kaart. De applicatie genereert rapportages die organisatiebreed zijn te raadplegen.

Neuron GIS stelt u in staat zeer flexibel met de getoonde informatie om te gaan. U kunt zelf wijzigingen aanbrengen in de beheeromgeving om kaarten visueel op te maken, analyses toe te voegen of webservices te integreren.

www.vicrea.nl/producten/neuron-gis/

FME

FME staat voor Feature Manipulation Engine en is een robuust ETL (Extract, Load en Transform) platform ter ondersteuning van een volledige data-interoperabiliteit. FME transformeert en integreert ruimtelijke gegevens en ook niet-ruimtelijke gegevens.

Met FME Desktop en FME Server kunt u al uw ETL processen binnen uw organisatie op een efficiënte, eenvoudige en intuïtieve manier automatiseren. Er zijn geen andere ETL toepassingen meer nodig.

FME kunt u gebruiken voor Data Translation, Data Integration, Data Validation, Coordinate System Reprojection en nog veel meer.

www.vicrea.nl/producten/fme/

Contact

Henri Dunantstraat 34
3822 XE Amersfoort
088 5004600

Opgericht in 1999
FTE: 51 tot 100

Type software

  • Analytics & Business Intelligence (BI)
  • Kennis & Communicatie

Sectoren

  • Overheid (centraal)
  • Overheid (decentraal)

Gevestigd in

  • Nederland