Terug

Ziekenhuizen besteden 5,3 procent aan IT

M&I/Partners brengt jaarlijks de IT-uitgaven van ziekenhuizen in Nederland in kaart. In 2017 bedroegen deze 5,3 procent van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5 procent. Van de IT-uitgaven heeft maar liefst 40 procent betrekking op software voor ondermeer een EPD en een ZIS. De uitgaven aan IT-personeel bedroegen 34 procent.

Bronbericht

Bij ziekenhuizen zijn de softwarekosten met 40 procent goed het grootste deel van de ict-kosten. De meeste softwarekosten zijn voor de ondersteuning van het primaire proces zoals bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier (epd) en/of ziekenhuisinformatiesysteem (zis).

Bron

Computable, 30 maart 2018

Auteur

Nederlandse Software