Terug

Ecart Invest

Écart werd in 1993 opgericht voor onbepaalde termijn. Hierbij is bewust gekozen voor uitbreiding in plaats van oprichting van een nieuw fonds. Onze aandeelhouders zijn zo verzekerd van management dat zich focust op één vennootschap en één aandeelhouderskring. Door de onbepaalde looptijd van het fonds, kan Écart een stabiele partner zijn voor haar participaties.

Het management – verantwoordelijk voor het aangaan en begeleiden van participaties – is oprichter en medeaandeelhouder van Écart en heeft zich exclusief verbonden aan de vennootschap. De statutaire directie van Écart is LPM Trace Bestuur B.V. Leo Zijerveld en Rolf Metz zijn directeur en aandeelhouder van deze vennootschap.

Écart ging in 1993 van start met een fondsvermogen van EUR 2,2 miljoen. Na geslaagde emissies in nieuwe aandelen in 1999, in 2002 (EUR 7,5 miljoen) en in 2008 (EUR 15 miljoen) bedraagt ons geplaatst en gestort kapitaal vandaag de dag EUR 28,4 miljoen. Van de kapitaaluitbreiding in oktober 2008 met EUR 15 miljoen namen de bestaande aandeelhouders 86,5 % van de nieuw uit te geven aandelen voor hun rekening. Hun aantal (27) werd met 7 nieuwe aandeelhouders uitgebreid. Gelijktijdig met de emissie werd een herplaatsing van 14,3 % van de bestaande aandelen geëffectueerd. Vandaag de dag houden de investeerders die sinds de oprichting in 1993 aandeelhouder zijn, nog altijd ruim 70 % van het aandelenkapitaal.

ISV's

Contact

Javastraat 78
2585 AS Den Haag
070 3554788

Opgericht in 1993